Öppna/stäng meny
  • Brygga - Frankrike

  • Kanotbrygga - Jönköpings Roddklubb

<<PrevNext>>

Miljö

Miljösmarta materialval 
Företagets produkter är utvecklade för att vara användarvänliga och dessutom ha en väldigt hög kvalitet. Detta har på ett utomordentligt framgångsfullt sätt förenats med miljösmarta materialval. Samtliga komponenter kan återvinnas eller förbrännas utan risk för miljön. Våra produkter har dessutom ingen påverkan på miljön under sin livstid, det har vi testat hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Få transporter
Floattech ligger i Gnosjöregionen mitt i företagsamma Småland. Alla våra tongivande leverantörer har miljöledningssystem. Så gott som alla leverantörer ligger också i regionen vilket leder till få och korta lastbiltransporter. Den längsta transporten är oftast den från vår fabrik till kund.

Ren fabrik
I vår fabrik har vi fasat ut alla miljöfarliga vätskor och substanser. Våra maskiner är försedda med oljeavskiljare och avloppen likaså om olyckan trots allt skulle vara framme och en maskin springer läck. Vår fabrik är uppvärmd med kommunens fjärrvärme och lokalernas ventilationsaggregat har självklart återvinning.

Utöver det använder vi endast miljöproducerad el från Värnamo Energi. Klicka här för att se vårt miljöcertifikat.