Öppna/stäng meny
 • Brygga med låg vikt - Sjön Furen

  Lätt brygga

  EasyFloat är lätt att installera och ta upp.

 • Brygga med båt - Sjön Tisnaren

 • Badbrygga - Botkyrka Kommun

 • Brygga - Sjön Hindsen

 • Brygga med flytkraft - Frankrike

  Bra flytkraft

<<PrevNext>>

Kvalitet

Definierad och kommunicerad process
Floattech Sweden AB arbetar med en väl definierad process. Processen inkluderar samtliga discipliner från order till leverans. Gränssnitten är väl kända och respektive medarbetare är helt införstådd i hur och i vilken omfattning, dokument och övrig information skall avlämnas till nästkommande delprocess. 

Egenkontroll med signaturkrav
I processen tillämpas löpande egenkontroll men också direkt kontroll vid avlämnande till nästkommande delprocess. I produktionen sker uteslutande egenkontroll, där checklistor med signaturkrav implementerats som stöd, men även för att skapa spårbarhet.

Ankomstkontroll med avsyning
Alla våra tongivande leverantörer har ett kvalitetsledningssystem. Vi har detta trots en ankomstkontroll med avsyning, både okulärt och mot ett ritningsunderlag.

Ledningen är involverad
Ledningen genomför löpande stickprov för att säkerställa att kvalitetssäkringen fungerar som tänkt. Stickprovens syfte är till för att hitta förbättringspotential. Kontrollerna genomförs i hela processen, även ute på fältet hos kund om installation är inkluderad i ordern och därmed en del av företagets process.