Öppna/stäng meny
  • EasyTrail® Tillgänglighetsramper

Produktinformation

Badrampen EasyTrail® består av 1,3 m breda och 2,5 m långa sektioner. Vilplanen är 1,8 m breda och 1,8 m långa för att erbjuda möjlighet att kunna vända med rullstol. Sektionerna levereras kompletta från fabrik. Det enda som behöver monteras är ledstängerna och de teleskoperande stödbenen.

Vid installationen bärs sektionerna ut i vattnet och häktas ihop med hjälp av den fjäderbelastade låsmekanismen. Vid upptagning delar man dem enkelt ovan vattnet genom att avaktivera låsmekanismen med en förlängare.

Raka badramper

Har man en strand som sakta sluttar ner i vattnet, där man når ett djup på ca 1 m efter dryga 20 m, så är det vanliga att installera en rak badramp. Badrampen bestyckas ofta med ett vilplan på mitten och ett längst ut. På vilplanet på mitten kan man vända och mötas. Kortare personer kan även välja att lämna rampen där, på lite grundare vatten. Vilplanen kan väljas med utgång höger eller vänster.

Badramper i vinkel

Blir det djupt väldigt fort så väljer man istället en ramp i vinkel. Rampen går då rakt ut till ett avstånd från stranden där djupet är ca 1 m. Här viker den sedan av åt höger eller vänster så långt så att rampens totala längd blir drygt 20 m. Med de teleskoperande stödbenen fördelar man sedan rampens lutning över hela dess längd och kan på så vis erhålla en jämn och fin lutning.  

 Badramp EasyTrail låsmekanism durkplåt avåkningsskydd
  • Fjäderbelastad låsmekanism som håller ihop delarna. Öppnas med förlängare ovan vattnet.
  • 120 mm högt avåkningsskydd.
  • Räfflad, halkfri 3 mm tjock aluminiumdurkplåt
 Badramp EasyTrail handledare kryckhållare
  • Handledare med frigång vid stolparna på höjden 700 mm och 900 mm från gångplanet.
  • Fästanordning för krycka och rullstol vid av- och påstigning.
  • Kontrastkulör på ledstänger vid avstigning. 
 Badramp EasyTrail stödben vitmarkering
  • Teleskoperade ben med låsning i stolpen ovan vattnet.
  • Kontrastmålad kant på gångplanet vid avstigning.