Öppna/stäng meny
 • Tillgänglighetsramp - Växjö Kommun

 • Tillgänglighetsramp - Hässleholms Kommun .

 • Tillgänglighetsramp - Vetlanda Kommun

  Populär badramp

  Alla gillar EasyTrail.

<<PrevNext>>

Att tänka på

När en ny badplats skall anläggas finns det mycket att tänka på. Detsamma gäller även när en gammal badplats skall tillgänglighets anpassas. Det är viktigt att göra rätt från början, dels för att det kostar mer att göra om, men också för att det alltid blir ett bättre resultat.

Nedan följer några tips och idéer som kan användas som en checklista. Detta för att inte viktiga detaljer skall falla bort, vilket kan vara avgörande för hur väl anläggningen fungerar.

 • Välj en strand med små nivåskillnader och relativt långgrunt vatten.
 • Bra om det finns kommunala färdmedel, men även handikapparkering och HWC. Tänk på närheten!
 • Gångvägen till badrampen skall vara hårdgjord (asfalt, stenmjöl) och minst 1 m bred med en max lutning om 1:20 (5%). 2 m före rampens start del skall gångvägen vara minst 1,8 m bred. Här bildas då ett första vilplan på land med måtten L 2,0 x B 1,8 m. Vilplanets lutning i längs- och sidled, skall vara max 1:50 (2%).
 • Badrampens lutning skall vara max 1:20 (5%). Lutning 1:12 (8%) kan accepteras om bottenförhållandena inte tillåter annat.
 • Badrampens vilplan skall vara plana, lutning i längs- och sidled max 1:50 (2%).
 • Vattenytan vid badrampens slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande tillräcklig flytkraft för att ta sig ur rullstolen. Vattendjupet behöver därför här vara ca 105 cm och vara ca 20 m från stranden. Då erhålls en lutning om ca 1:20 (5%).