Öppna/stäng meny

Viktig å tenke gjennom

Det er mye å tenke gjennom når dere skal anlegge en ny badeplass eller tilrettelegge en gammel badeplass for bedre tilgjengelighet. Pass på å gjøre alt riktig fra begynnelsen. Da får dere et bedre resultat og slipper ekstrautgifter til å rette opp feil.

Her er noen tips og ideer dere kan bruke som sjekkliste. Slik unngår dere å overse viktige detaljer som kan være avgjørende for hvor godt anlegget fungerer.

  • Velg en relativt langgrunn strand med små nivåforskjeller.
  • Det er en fordel hvis stranden er tilgjengelig med offentlig transport, og den bør ha handikapparkering og handikaptoalett. Tenk på nærheten!
  • Gangveien til baderampen skal være impermeabel (asfalt eller stenmel) og minst 1 meter bred, med en maksimal helling på 1:20 (5 %). 2 meter før begynnelsen av rampen skal gangveien være minst 1,8 meter bred. Her plasseres den første avsatsen på land, som skal være 2 meter lang og 1,8 meter bred. Avsatsens helling i lengde- og sideretning skal være maksimalt 1:50 (2 %).
  • Hellingen på baderampen skal være maksimalt 1:20 (5 %). En helling på 1:12 (8 %) kan aksepteres dersom bunnforholdene ikke tillater annet.
  • Avsatsene på baderampen skal være plane, med en helling i lengde- og sideretning på maksimalt 1:50 (2 %).
  • Vannflaten i enden av baderampen (siste avsats) bør være cirka 90 centimeter over avsatsen. Det gir mange rullestolbrukere tilstrekkelig oppdrift til å komme seg ut av stolen. Vanndybden her, cirka 20 meter fra land, må derfor være cirka 105 centimeter. Da oppnås det en helling på cirka 1:20 (5 %).